banner
Prima Pagina » Situații financiare anuale

Situații financiare anuale

Nume documentDescriereDescărcare
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2018:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2018Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2018
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2018Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2018
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2018Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2018
Raportul auditorului independent 2018Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018
Propunere Repartizare Profit contabil net pentru exercitiul financiar 2018Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2018
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2019:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2019Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2019
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2019Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2019
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2019Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2019
Raportul auditorului independent 2019Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019
Propunere Repartizare Profit contabil net pentru exercitiul financiar 2019Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2019
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2020:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2020Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2020
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2020Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2020Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2020
Raportul auditorului independent 2020Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2020Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2020
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2021:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2021Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2021
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2021Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2021
Raportul auditorului independent 2021Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2021Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2021
Declarație asumare răspundereDeclarație asumare răspundere
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2022:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2022Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2022
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2022Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2022
Raportul auditorului independent 2022Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2022Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2022
Declarație asumare răspundereDeclarație asumare răspundere