banner
Prima Pagina » Situații financiare anuale

Situații financiare anuale

Nume documentDescriereDescărcare
Raport anual 2012Raportul anual pe anul 2012
Raport adm. 2013Raportul administratorilor privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2013
Raport de audit 2013Raportul auditorului independent
Note explic.an 2013Note explicative la situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2013
Repartizare profit 2013Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exerciţiul financiar 2013
Bilant_SC_1213_XML_v100_170414uvSituaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2013:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie2013Situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Situatia modificarilor capitalului propriu 2013Situaţia modificărilor capitalului propriu la data de 31 decembrie 2013
Raport administratorRaportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2014
Raport auditorRaportul auditorului independent
Note explicativeNote explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2014
Propunere repartizare profitPropunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2014
Bilant_SC_1214_XML_v100_090415Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2014:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Flux trezorerieSituația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
Situatia modificarii capitalului propriuSituația modificărilor capitalului propriu la data de 31 decembrie 2014
Bilant_SC_1215_XML_280316Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2015:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Flux trezorerieSituația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015
Situatia modificărilor capitalului propriuSituația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2015
Raport administratorRaportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2015
Raport auditorRaportul auditorului independent
Note explicativeNote explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015
Propunere repartizare profitPropunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2015
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2016:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31_12_2016Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31_12_2016Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2016
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31_12_2016Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2016
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31_12_2016Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2016
Raportul auditorului independent 2016Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31_12_2016Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2016
Propunere Repartizare Profit contabil net exercitiul financiar 2016Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2016
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2017:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31_12_2017Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31_12_2017Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2017
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31_12_2017Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2017
Raport realizare obiective si criterii performanta 2017Raport privind gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2017
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31_12_2017Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2017
Raportul auditorului independent 2017Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31_12_2017Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2017
Propunere Repartizare Profit contabil net pentru exercitiul financiar 2017Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2017
BILANT F10_F20_F30_F40Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2018:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31_12_2018Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31_12_2018Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2018
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31_12_2018Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2018
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31_12_2018Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2018
Raportul auditorului independent 2018Raportul auditorului independent
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31_12_2018Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018
Propunere Repartizare Profit contabil net pentru exercitiul financiar 2018Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2018