banner
Prima Pagina » Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

ACET S.A. Suceava își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal.
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau la dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.
 
ACET S.A. Suceava prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, destinate/necesare rezolvării solicitărilor în legătură cu activitatea desfăşurată de ACET S.A. Suceava, conform notificării de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal aparținând clienților. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor. In cazul în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și solicitați ștergerea lor vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la ACET S.A. Suceava.
 
În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
 
Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa Ofițerului cu Protecția Datelor pe e-mail: lupaiescum@acetsv.ro sau tel. 0734-739918.

 

  • Declarația de politică privind protecția datelor cu caracter personal.
  •