banner
Prima Pagina »

Scurta prezentare a societăţii

ACET SA Suceava este continuatoarea de drept şi de fapt a societăţii care asigura serviciile comunale în oraşul Suceava, înfiinţată în anul 1912.

În această perioadă de aproape 100 de ani au survenit modificări în ceea ce priveşte proprietatea (de la acţionariat austro–ungar la cel al statului român), aria de operare (de la oraşul Suceava la toate oraşele judeţului Suceava) şi gama serviciilor prestate (de la alimentarea cu apă până la iluminatul public).

La 01.10.2005 ACET S.A. Suceava s-a format ca Operator Regional, preluând furnizarea serviciilor de apă potabilă şi canalizare în alte trei municipii: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Vatra Dornei şi trei oraşe: Gura Humorului, Siret şi Solca.

În noiembrie 2010 societatea a continuat procesul de extindere al ariei de operare, preluând serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din municipiul Rădăuţi.

ACET S.A. are un capital social de 10.328.587,10 lei şi un număr de 651.235 acţiuni. Totalul capitalurilor proprii este de 26.201.564 lei. Valoarea bunurilor publice concesionate prin contracte de delegare de gestiune este de 263.958.442,56 lei.

Acţionariatul este format din Consiliul Judeţean Suceava, municipiile: Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc şi oraşele: Siret, Gura Humorului şi Solca. Acţionar majoritar este municipiul Suceava cu o cota de participare de 63,8054%.

 Perspectiva operaţională şi de mentenanţă

Perspectiva operaţională şi de mentenanţa cuprinde implementarea strategiei de management a activelor, a strategiei de management al nămolurilor şi a strategiei privind apa nefacturată.

Totodată, se urmăreşte ca prin intermediul fondurilor de coeziune să se continue procesul de reabilitare al infrastructurii de apă şi canalizare, să se finalizeze contorizarea punctelor de consum şi să se reducă costurile cu reparaţiile.

Toate aceste obiective au ca scop susţinerea viziunii societăţii, şi anume asigurarea operativităţii şi a calităţii serviciilor furnizate.

 Perspectiva comercială/ de marketing           

Operatorul Regional deserveşte în prezent un număr de 22.089 clienţi cu următoarea structură în teritoriu:

– Suceava – 7.436

– Câmpulung Moldovenesc – 2.295

– Fălticeni – 3.273

– Gura Humorului – 2.343

– Siret – 707

– Solca – 475

– Vatra Dornei – 2.112

– Rădăuți – 3.448

Numărul total de branșamente apă este de 25.535 fiind contorizate în proporție de 89,54%.

În aria de operare a ACET S.A. Suceava populația care este branșată la sistemul public de alimentare cu apă este în număr de 164.603 persoane, iar populația racordată la sistemul public de canalizare este de 137.281 persoane.

Se aşteaptă ca în următorii ani numărul clienţilor să crească ca urmare a continuării procesului de extindere al ariei de operare.

De asemenea, Operatorul Regional îşi propune înfiinţarea unui departament PR şi a unui birou unic de relaţii clienţi, precum şi demararea de acţiuni de promovare a societăţii.