banner
Prima Pagina » Tarife

Tarife

Vă comunicăm că,  începând cu data de 01.01.2022, ACET S.A. Suceava practică următoarele preţuri la apă potabilă şi tarife la canalizare-epurare:

 
Servicii publice furnizate de către operatorul ACET S.A. Suceava,
judeţul Suceava pentru întreaga arie de operare
Preţ/tarif în vigoare începând cu data de 01.01.2022
Preț/tarif
(fără TVA)
lei/mc
Preț/tarif
(cu TVA)
lei/mc
Apã potabilã 5,51 6,01
Canalizare – epurare 4,30 4,69

Conform prevederilor art.291, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cota de TVA practicată de ACET S.A. Suceava pentru serviciile publice furnizate în întreaga arie de operare este de 9%.

Temeiul  legal al preţului/tarifului este:
- Decizia nr. 184 din 17.11.2021 a președintelui A.N.R.S.C. Bucureşti.

 
 
Vă comunicăm că,  începând cu data de 12.06.2019, a fost aprobat prețul la apă potabilă produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare, după cum urmează:

 
Specificație Preţ/tarif în vigoare începând cu data de 12.06.2019
Preț/tarif
(fără TVA)
lei/mc
Preț/tarif
(cu TVA)
lei/mc
Apă potabilă, produsă și transportată în vederea redistribuirii pentru
întreaga arie de operare
2,41 2,63

Temeiul  legal al preţului este:
- Decizia nr. 124 din 12.06.2019 a președintelui A.N.R.S.C. Bucureşti.

Alte Tarife

Vă comunicăm că, începând cu data de 01.01.2017, ACET S.A. Suceava practică următoarele tarife pentru diverse prestări servicii: centralizator tarife.pdf

Temei legal de preț:

- Decizia nr. 29/21.12.2016 a Consiliului de Administraţie.

Notă:

- tarifele de la pozițiile 1-41 și 43-48, coloanele 3-4, au fost aprobate prin Decizia C.A. nr. 1/21.01.2016

- tariful de la poziția 42, coloanele 3-4, a fost aprobat prin Decizia C.A. nr.17 /18.05.2016

- tarifele de la pozițiile 84-93, coloanele 3-4, au fost aprobate prin Decizia C.A. nr. 22/19.07.2016