banner
Prima Pagina » Guvernanță corporativă

Guvernanță corporativă


Societatea ACET S.A., asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Economic al Societăţii.


Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare ( AJAC ) Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ACET S.A. în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.722/2016.