banner
Prima Pagina » Verifică apometrul

Verifică apometrul

VERIFICĂ CONTORUL DE APĂ RECE  

Conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. 2022”, emisă în baza Ordinului nr.77/15.03.2022 cu aplicare din data de 01.08.2022, verificarea metrologică periodică a contoarelor de apă rece trebuie să se efectueze în intervalul maxim de 7 ani.

PREZENTARE LABORATOR DE METROLOGIE:

VERIFICĂRI METROLOGICE LA CONTOARE DE APĂ RECE (DN=15MM – 40MM)

Laboratorul de Verificări Metrologice al ACET S.A. Suceava este autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru verificări metrologice periodice (VP) a contoarelor de apă rece cu diametre nominale cuprinse între 15 şi 40 mm inclusiv (Qn/Q3 ≤ 10 m3/h).

Laboratorul de Verificări Metrologice al ACET S.A. Suceava deţine în prezent autorizaţia nr. 042-22/19.08.2022 valabilă până la 18.08.2024 emisă de BRML, conform O.G. nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie şi a SR EN ISO/IEC 17025:2018 ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”, în baza căruia a fost implementat, menţinut şi îmbunătăţit sistemul de management al laboratorului.

 
Laborator verificare metrologica
Instalaţie de  tip volumetrică, care permite verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu diametrul nominal cuprins între: D.N.15 mm şi D.N. 40 mm inclusiv (Qn/Q3 ≤ 10 m3/h).
Scurt istoric:  

Laboratorul efectuează cu succes verificări metrologice la contoarele de apă rece de peste 20 ani,  fiind evaluat/reevaluat conform programelor de evaluare/reevaluare, ale Direcţiei Regionale de Metrologie Legală Bacău, obţinându-se de fiecare dată autorizaţia de funcţionare.

Laboratorul de verificări metrologice al ACET S.A. Suceava deţine un stand de verificări metrologice la contoarele de apă rece, tip volumetric, pentru  diametre nominale  cuprinse între 15 mm – 40 mm inclusiv, instalaţie care este etalonată periodic de Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti şi/sau de Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Iaşi.

Pentru evaluarea performanţei Laboratorului de verificări mijloace de măsurare – contoare de apă rece şi pentru asigurarea validităţii rezultatelor verificărilor metrologice efectuate, laboratorul a participat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” după fiecare autorizare la un program de comparări interlaboratoare, organizat de Asociaţia Laboratoarelor din România (ROLAB), sub coordonarea Institutului Naţional de Metrologie (INM), obţinând rezultate foarte bune de fiecare dată.

 

    Laboratorul de Verificări Metrologice are personal autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală, ca verificator metrolog pentru efectuarea de verificări metrologice la contoarele de apă rece pentru care laboratorul deţine autorizaţie.

    Verificarea metrologică se va face doar pe bază de comandă şi cu o programare în prealabil stabilită de Responsabilul tehnic al activităţii de metrologie al laboratorului, după aprobarea de către conducerea ACET S.A. Suceava a cererii privind verificarea metrologică întocmită de client.

    La verificarea metrologică contoarele de apă vor fi însoţite de FORMULARUL DE COMANDĂ”, cod F-233-LM cât şi o copie după chitanţa aferentă serviciului de verificare metrologică.

     „Lista de tarife” pentru prestarea serviciilor de „verificări metrologice contoare apă rece”  valabilă din data de 01.06.2023.

Program de lucru al Laboratorului de Metrologie: 08 – 16 (luni – vineri)

Contact: Responsabilul tehnic al activităţii de metrologie al laboratorului – tel: 0734 739 882

Notă: Contoarele de apă rece verificate metrologic, vor putea fi ridicate de către client doar însoţite de BVM din cadrul laboratorului de metrologie al ACET S.A. Suceava, în următoarea săptămână, începând cu ziua de marţi, după efectuarea de către S.J.M.L. Suceava în ziua de luni  a supravegherii contoarelor verificate cu o săptămână înainte.