banner
Prima Pagina » Cadrul Institutional / Legal

Cadrul Institutional / Legal

Cadrul instituţional 
ACET Suceava este o societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, completată şi modificată.
Între SC ACET SA şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (AJAC Suceava) s-a încheiat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 privind prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de competenţă/operare.

 

Cadrul  legal
ACET SA Suceava, ca operator regional, îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative specifice:

– Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
– O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, completată şi modificată;
– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;
– Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
– Ordin ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
– Ordin ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului – Cadru de furnizare / prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.