banner
Prima Pagina » Achiziții sectoriale

Achiziții sectoriale

ACET S.A. derulează achizițiile în conformitate cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și H.G. 394/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziția serviciilor de expediere facturi și alte documente

Titlu: Servicii de expediere facturi și alte documente pentru anul 2024

Cod CPV: 64112000-4 Servicii poștale de distribuire a corespondenței (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Descriere succintă: Obiectul contractului  este  colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor de corespondență în greutate de până la 2 kg (corespondența internă neprioritară standard și corespondența internă neprioritară cu confirmare de primire) ale ACET S.A. Suceava pentru întreaga sa arie de operare (urbană și rurală) către destinatari – persoane fizice (abonați) și juridice din România.

Valoare totală estimată: 627.293,20 RON

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Procedura de atribuire: Procedura operațională proprie

Termen limită pentru primirea ofertelor: 15.04.2024 ora 15:00. Ofertele se vor transmite pe adresa de e-mail secretariat@acetsv.ro. Perioada de valabilitate a ofertei: 2 luni de la termenul limită de primire a ofertelor.

Atașamente: