banner
Prima Pagina » Noutăți!

Noutăți!

Metodologia de agreare a operatorilor economici
pentru execuția de branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare
în rețelele administrate de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava

 
În scopul asigurării calității lucrărilor executate, branșamentele de alimentare cu apă și a racordurilor de canalizare în rețelele administrate de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava, se vor executa de către operatorii economici agreați de către operator conform metodologiei de agreare.

Prezenta metodologie s-a elaborat pentru realizarea unui cadru reglementat care să asigure o bună gestionare a lucrărilor realizate în sistemul public de alimentare cu apă și canalizare.

Agrearea se face pe baza unui dosar care se depune la sediul operatorului, prin care operatorul economic trebuie să facă dovada capacității financiare, dotării tehnice și a resurselor umane necesare pentru desfășurarea activităților agreate.

 
REGULAMENT pentru agrearea operatorilor economici pentru execuția de branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare în rețelele administrate de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava.
 
CERERE pentru agrearea operatorilor economici pentru execuția de branșamente de alimentare cu apă și racorduri de canalizare în rețelele administrate de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava.