banner
Prima Pagina » Avize Branșare / Racordare

Avize Branșare / Racordare

Documente necesare emiterii avizului de branşare/racordare la reţelele de alimentare

cu apă și/sau de canalizare:

 • Documentaţie tehnică la nivel DDE (documentaţie de execuţie) în original, prezentată în 3 (trei) exemplare, întocmită de un operator economic proiectant de specialitate autorizat;
 • Cerere de întocmire documentație/avizare documentație și emitere aviz, reaviz de branșare/racordare – formular F301 (descarcă formular);
 • Act identitate a solicitantului/reprezentantului, în original și în copie;
 • Împuternicire a reprezentantului emisă de către solicitant (numai pentru situația în care solicitantul este diferit de beneficiarul avizului) (pentru solicitanți persoane fizice împuternicirea trebuie să fie autentificată de un notar public);
 • Certificat de Înregistrare agent economic (numai pentru solicitanți persoane juridice);
 • Angajament – formular F302 (descarcă formular);
 • Angajament de donaţie al solicitantului – formular F302-1 (descarcă formular);
 • Declarație – formular F303 (descarcă formular);
 • Extras Carte Funciară pentru imobil, eliberat în ultimele 30 de zile;
 • Plan cadastral de încadrare în zonă a imobilului;
 • Plan cadastral de situație a imobilului;
 • Înscris care atestă dreptul de proprietate/administrare a imobilului pentru care se solicită branşarea și/sau racordarea (act de vânzare – cumpărare, succesiune, partaj, donaţie, concesiune, închiriere, comodare, intabulare, conform extras Carte Funciară) (numai dacă solicitantul este diferit de titularul autorizației de construcție a imobilului pentru care se solicită aviz);
 • Certificat de nomenclatură stradală (numai dacă este cazul);
 • Acordul proprietarului imobilului, atunci când imobilul pentru care se solicită avizul de branșare/racordare nu este proprietatea solicitantului (numai dacă este cazul) (pentru proprietari persoane fizice acordul trebuie să fie autentificat de un notar public);
 • Autorizaţie de construire a imobilului pentru care se solicită avizul de branșare/racordare;
 • Acord asociere a mai multor investitori pentru construirea unei extinderi a rețelelor de distribuție a apei și/sau de canalizare precum și pentru împuternicire a unei persoane să-i reprezinte în relațiile cu operatorul serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare (numai pentru situațiile în care mai mulți solicitanți se asociază să finanțeze și să construiască împreună o extindere a rețelelor  apă/canal) (pentru investitori persoane fizice acordul trebuie să fie autentificat de un notar public);
 • Acord al proprietarilor de rețele de distribuție a apei și/sau de canalizare, care nu fac parte din sistemul public, pentru branşarea și/sau racordarea imobilului ce face obiectul cererii, la aceste rețele (numai în cazul în care branșarea/racordarea nu se face la rețelele publice) (pentru proprietari persoane fizice acordul trebuie să fie autentificat de un notar public);
 • Acord al proprietarilor terenurilor pentru traversarea acestora în vederea construirii reţelelor de distribuţie a apei şi/sau de canalizare (numai dacă este cazul) (pentru proprietari persoane fizice acordul trebuie să fie autentificat de un notar public);
 • Acord al unității teritorial administrative …………………(numai dacă este cazul).

Depunere documente:

 • pentru comuna Ipotești și municipiul Suceava la Serviciul Tehnic de la sediul ACET S.A. Suceava.
 • pentru localitățile: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Gura Humorului, Siret, Solca, Vatra Dornei și Rădăuți la Compartimentul Tehnic de la sediul Agenției din localitatea respectivă.

Program de lucru: luni – vineri între orele 8 – 16

Tarife emitere aviz branșare / racordare la reţelele de alimentare cu apă și/sau de canalizare