banner
Prima Pagina » Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava

  • Hotărârea Nr. 5/22.05.2017 referitor la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2016
  • Hotărârea Nr. 6/22.05.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ACET SA Suceava
  • Hotărârea Nr. 9/23.05.2018 privind aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017
  • Hotărârea Nr. 11/23.05.2018 referitor la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație
  • Hotărârea Nr. 12/23.05.2018 referitor la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general și directorul economic 2017
  • Hotărârea Nr. 13/10.09.2018 privind aprobarea Raportului privind administrarea și activitatea economico financiară în perioada 01.01 – 30.06.2018
  • Hotărârea Nr. 15/10.09.2018 privind aprobarea aplicării prețului de apă potabilă și a tarifului pentru canalizare epurare avizate cu avizul ANRSC
  • Hotărârea Nr. 18/14.11.2018 privind aprobarea închiderii punctului de lucru situat în municipiul Suceava, strada Armenească nr. 2, apartament 5 (etaj II), apartament 8 (etaj V), apartament 9 (etaj VI)
  • Hotărârea Nr. 2/19.04.2019 privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru al ACET S.A. Suceava în orașul Salcea, strada Calea Sucevei, nr. 9A, județul Suceava
  • Hotărârea Nr. 5/28.05.2019 referitor la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2018