banner
Prima Pagina » Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ACET S.A. Suceava

 • Hotărârea Nr. 2/14.02.2018 privind desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor în vederea semnării Contractului de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație desemnați la art. 2 al Hotărârii AGA nr. 1/14.02.2018
 • Hotărârea Nr. 9/23.05.2018 privind aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017
 • Hotărârea Nr. 11/23.05.2018 referitor la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație
 • Hotărârea Nr. 12/23.05.2018 referitor la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general și directorul economic 2017
 • Hotărârea Nr. 13/10.09.2018 privind aprobarea Raportului privind administrarea și activitatea economico financiară în perioada 01.01 – 30.06.2018
 • Hotărârea Nr. 15/10.09.2018 privind aprobarea aplicării prețului de apă potabilă și a tarifului pentru canalizare epurare avizate cu avizul ANRSC
 • Hotărârea Nr. 18/14.11.2018 privind aprobarea închiderii punctului de lucru situat în municipiul Suceava, strada Armenească nr. 2, apartament 5 (etaj II), apartament 8 (etaj V), apartament 9 (etaj VI)
 • Hotărârea Nr. 2/19.04.2019 privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru al ACET S.A. Suceava în orașul Salcea, strada Calea Sucevei, nr. 9A, județul Suceava
 • Hotărârea Nr. 5/28.05.2019 referitoare la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2018
 • Hotărârea Nr. 7/11.09.2019 referitoare la aprobarea Raportului privind administrarea și activitatea economico-financiară a ACET S.A. în perioada 01.01.-30.06.2019
 • Hotărârea Nr. 1/06.03.2020 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 și 2022
 • Hotărârea Nr. 2/06.03.2020 privind indexarea indemnizațiilor fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al ACET S.A. Suceava
 • Hotărârea Nr. 5/20.05.2020 referitoare la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2019
 • Hotărârea Nr. 8/27.08.2020 de aprobare a Raportului privind administrarea și activitatea economico-financiară a       ACET S.A. în perioada 01.01.-30.06.2020
 • Hotărârea Nr. 1/29.03.2021 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023
 • Hotărârea Nr. 5/20.05.2021 referitor la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performață pe anul 2020
 • Hotărârea Nr. 8/20.05.2021 privind ajustarea indemnizațiilor fixe lunare brute a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET SA Suceava
 • Hotărârea Nr. 9/10.08.2021 de aprobare a Raportului privind administrarea și activitatea economico-financiară a ACET S.A. în perioada 01.01. – 30.06.2021
 • Hotărârea Nr. 12/20.10.2021 privind aprobarea formei Contractului de Mandat ce va fi încheiat între ACET S.A. Suceava reprezentată prin acționari și membrii Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava
 • Hotărârea Nr. 13/20.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor în vederea semnării Contractelor de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava
 • Hotărârea Nr. 9/26.05.2022 referitoare la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2021
 • Hotărârea Nr. 10/31.08.2022 de aprobare a Raportului privind administrarea și activitatea economico-financiară a societății ACET S.A. în perioada 01.01. – 30.06.2022
 • Hotărârea Nr. 7/17.05.2023 referitoare la aprobarea Raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2022
 • Hotărârea Nr. 8/22.08.2023 referitoare la aprobarea Raportului privind administrarea și activitatea economico-financiară a societății ACET S.A. în perioada 01.01.-30.06.2023
 • Hotărârea Nr. 11/21.12.2023 privind aprobarea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ACET S.A. Suceava
 • Hotărârea Nr. 13/21.12.2023 referitoare la aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024 și 2025
 • Hotărârea Nr. 18/21.12.2023 referitoare la deschiderea unui punct de lucru al ACET S.A. Suceava, în municipiul Suceava strada Slătioarei FN, județul Suceava